Beleid

Om data-gedreven beleid optimaal in te zetten zijn de juiste methoden benodigd. Doordat interpretatie van data belangrijk is, is het niet gemakkelijk om data betrouwbaar te gebruiken tijdens beleidsvorming. Onze methoden helpen u dit betrouwbaar en toegankelijk in te zetten.

Een betere, completere onderbouwing

Ik heb een beleid op gesteld, maar weet eigenlijk niet goed hoeveel impact dit beleid heeft. We willen weten of het beleid wel een positieve impact heeft op de omgeving. Plakt dit beleid geen 'pleisters' in plaats het realiseren van een daadwerkelijke verbetering?

Om deze vragen te beantwoorden is het van belang het beleid op een hoger niveau te bekijken en analyseren. Hoe mooi zou het zijn als dit op een hoger niveau bekeken kan worden met een onderbouwing van data? Wij van Data-Kompas geven je die mogelijkheid, door de data, besluiten en kennis binnen uw organisatie te combineren.

Hoe pas ik dit toe?

Om data te gebruiken bij beleidsvorming is goede interpretatie cruciaal. Het vormen van de juiste strategie en het maken van de juiste keuzes is dan ook echt mensenwerk. Door interpretatie van de data en analyses, in combinatie met de domeinkennis van de mensen binnen uw organisatie kunnen de juiste afwegingen en plannen worden gemaakt.

Wij doen dit via de decision room methode. Data-Kompas heeft deze methode ontwikkeld om op een nieuwe manier naar data te kijken. Het stelt een organisatie in staat om met behulp van een omgevingsanalyse te kijken naar alle informatie die er beschikbaar is. De Decision room methode zorgt er daarbij voor dat uit deze data inzichten gehaald worden, zodat er beter gestuurd kan worden.

Onze applicatie ondersteund deze methode en maakt de benodigde data toegankelijk.

In 3 stappen naar een
data-gedreven strategie of plan

Aan de hand van ons stappenplan gaan we met een concreet vraagstuk aan de slag en gebruiken data om nieuwe inzichten op dit vraagstuk voor u te genereren. Met behulp van onze applicatie maken we samen een complete analyse op uw eigen vraagstuk en gebruiken hierbij uw eigen data.

Stap 1: De omgevingsanalyse. We brengen samen met u in kaart welke factoren invloed hebben op uw beleidsvraagstuk. Daarmee brengen we structuur en scherpte in de vraag en weten welke data we nodig hebben.

Stap 2: De data-analyse: Vervolgens brengen we alle beschikbare en relevante data in Data-Kompas en maken we een eerste analyse. Deze vormt de basis voor verdere inzichten.

Stap 3: De Decision room: In de derde stap presenteren we de uitkomsten met behulp van de Data-Kompas applicatie en helpen we met de interpretatie, wat leid tot heldere sturingsinformatie.

Klik hier om het stappenplan te downloaden

Toepassingen