Alcoholgebruik

Hoe kun je onze methode inzetten om naar de impact van alcohol beleid te kijken?

Van de tieners (12 tot 18 jaar) drinkt 34% weleens alcohol. Alcoholgebruik van tieners kan een probleem zijn, omdat er een hoger risico is op noodzaak voor jeugdzorg, jeugdhulpverlening en door alcohol veroorzaakte psychiatrische stoornissen. Daarnaast gebruiken drinkende jongeren vaker drugs en roken ze vaker dan niet-drinkende leeftijdsgenoten. Kortom, alcoholgebruik verminderen bij de jeugd is van belang.

In 2014 is daarom de leeftijdsgrens van 16 naar 18 jaar gegaan. Om draagvlak te creƫren is NIX18 opgezet, dit heeft ertoe geleidt dat het alcoholgebruik onder de jeugd gedaald is. Sinds 2015 lijkt deze daling echter niet verder doorgezet te zijn. [Jaarrapport 2018 Landelijke Jeugdmonitor, CBS]

Het is dan ook interessant om naar het beleid ten opzichte van alcoholgebruik onder tieners te kijken. Het CBS geeft zelfs aan dat er een groot verschil is in alcoholgebruik tussen stedelijke en landelijke gebieden. In 2017 zei 22% van de in stedelijke gebieden wonende tieners te drinken, terwijl dit getal twee keer zoveel was bij tieners in minder stedelijke gebieden. We hebben deze voorbeeld case bekeken vanuit de Achterhoek. In de grafieken is te zien hoe de verschillende gemeentes het doen ten opzichte van elkaar in de Achterhoek.

Opgave definitie

Om te bekijken of het beleid voor 'alcoholgebruik onder tieners' impact genoeg heeft en te zien waar de focus van het beleid beter op kan liggen. Is een opgavedefinitie en omgevingsanalyse gemaakt.

Data-analyse

Aan de hand van de omgevingsanalyse kan naar alle verschillende aspecten gekeken worden, en de impact bekeken worden van de verschillende factoren.

In het kader van de campagne NIX18 is het interessant om bijvoorbeeld te zien waar jongeren meestal alcohol drinken en of de ouders hiermee instemmen. In de bovenstaande grafiek is te zien dat minder ouders instemmen met alcoholgebruik, maar dat de daling niet stijler is gegaan vanaf de campagne in 2014.

Data-interpretatie en keuzes

Tijdens de laatste fase wordt er bediscussieerd wat de juiste conclusies zijn en welke strategische keuzes de juiste zijn op basis van de data en ervaringen binnen de organisatie. In dit geval kan uit de bovenstaande visualisaties gehaald worden, dat campagne NIX18 wel degelijk impact heeft gehad op de omgeving en het toelaten van alcoholgebruik bij de jeugd. Echter blijkt een groot deel van de jeugd thuis te drinken.

Wil jij ook data inzetten voor betere keuzes?

Deze case over alcoholgebruik onder jongeren is een voorbeeld voor hoe data je kan helpen om beter strategie en beleid te vormen. Door de mensenkennis met de data te combineren onstaan interessante discussies en nieuwe inzichten en conclusies.

Inzicht in al deze verschillende factoren geeft een compleet beeld aan inzicht dat gebruikt kan worden om beter te bepalen wat de juiste keuzes zijn.

Klik hier voor meer informatie over deze methode